Steenbergstraat 8/1, 2000 Antwerpen info@ekata.be

Kinderen

Wanneer je als ouder het gevoel hebt dat het niet zo goed gaat met je kind, kan je bij ons terecht voor psychologische begeleiding van je kind. Eén van de psychologen volgde de opleiding Kindertalentenfluisteraar en is  kinder- en jongerencoach. Zij heeft heel wat kennis en ervaring om je kind verder te helpen.

Kinderen kunnen met verschillende moeilijkheden geholpen worden bij EKATA. Onder andere bij leerproblemen, sociale vaardigheidsproblemen, faalangst en zich niet goed in hun vel voelen, kan je bij ons een afspraak maken. 

Leerproblemen

Onder leerproblemen vallen zowel algemene moeilijkheden met leren, als problemen met specifieke vakken. Kinderen die leerproblemen ervaren, hebben hier vaak last van op twee manieren. Ze hebben moeite met (bepaalde) vakken op school en kunnen psychologische moeilijkheden ervaren in die zin dat ze al vroeg merken dat ze ‘anders’ zijn. Het kan voor een kind heel frustrerend zijn om steeds meer energie te moeten opbrengen dan andere kinderen om hetzelfde resultaat te bereiken.

Sociale vaardigheidsproblemen

Wanneer je als ouder merkt dat je kind moeilijkheden heeft met sociale vaardigheden, kan je een afspraak maken bij EKATA voor individuele begeleiding.

Moeilijkheden met sociale vaardigheden kunnen allerlei vormen aannemen, een aantal voorbeelden zijn:

 • sociaal teruggetrokken gedrag
 • sociaal agressief gedrag
 • niet goed voor zichzelf kunnen opkomen of over zich heen laten lopen
 • moeite hebben in het onderhandelen met andere kinderen
 • vaak ruzie hebben met andere kinderen
 • heel verlegen zijn
 • andere kinderen pesten

Kinderen hebben er baat bij als hier op vroege leeftijd al aan wordt gewerkt. Tijdens de psychologische begeleiding gaan we enerzijds dieper in op hoe je kind zijn of haar eigen sociale vaardigheden ervaart en werken we anderzijds aan het verbeteren van deze vaardigheden.

Andere problemen en moeilijkheden

Wanneer je als ouder het vermoeden hebt dat je kind zich niet goed voelt of bijvoorbeeld last lijkt te hebben van faalangst, kan je bij ons terecht voor:

 • psychologische begeleiding voor het kind
 • gesprekken met ouders
 • gesprekken met het hele gezin

Bij psychologische begeleiding van kinderen wordt er niet enkel gepraat, maar wordt er ook via spel gewerkt. Vaak voelt dit voor kinderen veel veiliger aan dan een face-to-face contact. Op deze manier kunnen ze makkelijker vertellen en voelt het niet zo zeer aan als een verplichting om in begeleiding te zijn.

Psychologische begeleiding van jongere kinderen met bijvoorbeeld slaapproblemen, langdurig bedplassen of het vermoeden van een ontwikkelingsachterstand zijn meer dan andere begeleidingen gericht op de ouders. Afhankelijk van het probleem en de leeftijd van het kind zullen er meer of minder sessies zijn waarbij het kind aanwezig is. De meeste sessies zullen echter doorgaan met (één van) de ouders. Vaak zal er ook samengewerkt worden met een kinderarts om medische oorzaken uit te sluiten.

Duur en tarieven

 • Gesprekken met ouders en kind samen duren 45 minuten en kosten €60
 • Individuele gesprekken met het kind duren 45 minuten en kosten €55
 • Gesprekken met ouders kosten duren 45 minuten en kosten €55
 • Extra verslaggeving kan op aanvraag en kost €15

Voor meer informatie of om een afspraak te maken kan je ons steeds contacteren.