Steenbergstraat 8/1, 2000 Antwerpen info@ekata.be

Kinderen

Wanneer je als ouder het gevoel hebt dat het niet zo goed gaat met je kind, kan je bij ons terecht voor psychologische begeleiding van je kind vanaf je kind 10 jaar is. Eén van de psychologen, Pascale, volgde de opleiding Kindertalentenfluisteraar en is  kinder- en jongerencoach. Zij heeft heel wat kennis en ervaring om je kind verder te helpen. Voor meer informatie kan je steeds rechtstreeks contact met haar opnemen via pascale@ekata.be of 0494 64 56 66.

Kinderen kunnen met verschillende moeilijkheden geholpen worden bij EKATA. Onder andere bij leerproblemen, sociale vaardigheidsproblemen, faalangst en zich niet goed in hun vel voelen, kan je bij ons een afspraak maken. 

Leerproblemen

Onder leerproblemen vallen zowel algemene moeilijkheden met leren, als problemen met specifieke vakken. Kinderen die leerproblemen ervaren, hebben hier vaak last van op twee manieren. Ze hebben moeite met (bepaalde) vakken op school en kunnen psychologische moeilijkheden ervaren in die zin dat ze al vroeg merken dat ze ‘anders’ zijn. Het kan voor een kind heel frustrerend zijn om steeds meer energie te moeten opbrengen dan andere kinderen om hetzelfde resultaat te bereiken.

Sociale vaardigheidsproblemen

Wanneer je als ouder merkt dat je kind moeilijkheden heeft met sociale vaardigheden, kan je een afspraak maken bij EKATA voor individuele begeleiding.

Moeilijkheden met sociale vaardigheden kunnen allerlei vormen aannemen, een aantal voorbeelden zijn:

 • sociaal teruggetrokken gedrag
 • sociaal agressief gedrag
 • niet goed voor zichzelf kunnen opkomen of over zich heen laten lopen
 • moeite hebben in het onderhandelen met andere kinderen
 • vaak ruzie hebben met andere kinderen
 • heel verlegen zijn
 • andere kinderen pesten

Kinderen hebben er baat bij als hier op vroege leeftijd al aan wordt gewerkt. Tijdens de psychologische begeleiding gaan we enerzijds dieper in op hoe je kind zijn of haar eigen sociale vaardigheden ervaart en werken we anderzijds aan het verbeteren van deze vaardigheden.

Andere problemen en moeilijkheden

Wanneer je als ouder het vermoeden hebt dat je kind zich niet goed voelt of bijvoorbeeld last lijkt te hebben van faalangst, kan je bij ons terecht voor:

 • psychologische begeleiding voor het kind
 • gesprekken met ouders
 • gesprekken met het hele gezin

Duur en tarieven

 • Gesprekken met ouders en kind samen kosten €90 en duren 75 minuten (exclusief planning, betaling, administratie,…)
 • Individuele gesprekken met het kind kosten €60 en duren 45 minuten (exclusief planning, betaling, administratie,…)
 • Gesprekken met ouders kosten €60 en duren 45 minuten (exclusief planning, betaling, administratie,…)
 • Extra verslaggeving kan op aanvraag en kost €15

Voor meer informatie of om een afspraak te maken kan je ons steeds contacteren.