Steenbergstraat 8/1, 2000 Antwerpen info@ekata.be

Liesbeth Feys

Iedereen wordt in het leven wel eens geconfronteerd met problemen die heel uiteenlopend van aard kunnen zijn. Moeilijkheden kunnen ontstaan naar aanleiding van situationele omstandigheden (overlijden, relatiebreuk, professionele problemen, enz.) en/ of door onverwerkte ervaringen uit het verleden. Ook de uitingsvormen kunnen sterk variëren, gaande van specifieke symptomen (angsten, lichamelijke problemen, dwanghandelingen, depressie, enz.) tot eerder vage klachten, een ongedefinieerd gevoel van onbehagen. Vaak lukt het om er zelf of met de hulp van familie of vrienden uit te komen. Maar soms is het plots teveel: de klachten en de pijn worden te zwaar om te dragen, en je geraakt uit evenwicht. Op dat moment kan gesprekstherapie een verschil maken.

Liesbeth Feys

In de gesprekstherapie staat het vrijuit kunnen spreken centraal. Er wordt geen (waarde)oordeel gekoppeld aan wat je zegt. Je krijgt de ruimte en tijd om stil te staan bij gebeurtenissen van nu en vroeger, of bij eender wat zich aandient tijdens de sessies. Zowel het meest banale, alledaagse als het meest intieme of pijnlijke. Door het in verhaal gieten, kunnen zich herhalende patronen doorbroken worden, onverwerkte ervaringen een plaats krijgen, en vastgelopen situaties opnieuw in beweging worden gebracht. Zo ontstaat de mogelijkheid om het eigen psychische lijden te verwerken, en via het spreken de weg te vinden naar nieuwe keuzes, beslissingen en handelingen, meer bepaald naar een minder pijnlijke, manier om zich in het leven ten aanzien van zichzelf en anderen te oriënteren. Je verkrijgt opnieuw grip op je eigen leven.

Eender welke vraag kan de moeite waard zijn om in gesprekstherapie te bespreken. Volwassenen en jongvolwassenen kunnen bij me terecht met specifieke psychische klachten als:
Angst, paniek, depressie, lusteloosheid, burn-out, oververmoeidheid, stress, overspannenheid, fobieën, traumatische ervaringen, rouw, relatieproblemen, relatiebreuk of echtscheiding, seksuele problemen of vragen, moeilijkheden op het werk, verslavingsproblematieken (alcohol, medicatie, drugs,...), gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, agressieproblematiek, boosheid, moeilijkheden met impulscontrole, onduidelijke lichamelijke klachten die maar niet overgaan, …

Opleiding en werkervaring

Psychoanalytische therapie bij volwassen i.o. – Universiteit Gent
Diagnostiek bij volwassenen (2007-2009) – VUB
Licentiaat in de Klinische Psychologie (2001-2006) – Universiteit Gent

Mijn loopbaan begon met enkele werkervaringen in verschillende settingen (gehandicaptenzorg, psychiatrisch centrum, beschut wonen) waar ik de eerste ervaringen opdeed in het begeleiden van mensen met een kwetsbaarheid.
Sinds 2008 werk ik als forensisch psychologe – expertise voor FOD Justitie. Binnen dit kader volgde ik tal van opleidingen.

Meer informatie of een afspraak maken?