Steenbergstraat 8/1, 2000 Antwerpen info@ekata.be

Sociale vaardigheidstraining

Indien uw kind moeite heeft met sociale omgang, zowel met leeftijdsgenoten als volwassenen, kan een sociale vaardigheidstraining de oplossing zijn. De methode die wij hierbij hanteren, is gebaseerd op “Leer samen spelen met Tim en Flapoor” van Hankie Gubbels. Deze methode is vanuit de praktijk ontstaan en waardevol gebleken. De sociale vaardigheden van de kinderen worden verder ontwikkeld aan de hand van speelse toneeltjes met Tim en Flapoor, die tonen hoe het niet moet en hoe het wel moet. Er wordt ook gewerkt met een korte strip per thema en speelgoed dat de kinderen tijdens de training zelf in elkaar knutselen.

Tijdens deze trainingen wordt er in kleine groepjes van minimum 3 en maximum 6 kinderen al spelend gewerkt rond verschillende thema's. Deze gaan van de basis sociale vaardigheden zoals 'elkaar aankijken', tot moeilijkere thema's zoals 'ik word gepest'. Tijdens deze sessies kunnen kinderen in een veilige omgeving sociale ervaringen opdoen en dingen bijleren. Er wordt bewust voor gekozen om al de sessies op dezelfde manier te laten verlopen. Voor kinderen, en in het bijzonder kinderen die moeite hebben met verandering, zorgt een vast stramien voor rust en veiligheid.

De training is toegankelijk voor kinderen tussen 6 en 11 jaar die moeite hebben met sociale vaardigheden. Dit kunnen kinderen zijn die sociaal teruggetrokken zijn, sociaal agressief zijn, niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, over zich heen laten lopen, moeite hebben in het onderhandelen met andere kinderen, vaak ruzie hebben met andere kinderen,.. etc. Kinderen moeten nog niet kunnen lezen of schrijven om deel te kunnen nemen aan de trainingen.

Er wordt samengewerkt met ouders en indien mogelijk met leerkrachten. Na elke sessie krijgt je kind een 'helpersbrief' mee naar huis waarin uitgelegd wordt hoe je de komende week mee kan helpen om een bepaalde vaardigheid in te oefenen. Bij deze brief hoort ook steeds een 'hulpspeelgoedje' dat je kind zelf knutselt tijdens de trainingen en aan de hand waarvan geoefend kan worden. Als de leerkracht of een betrokken andere ook gemotiveerd is om mee te werken, wordt er voor hen een extra 'helpersbrief' voorzien.

De training omvat 14 sessies van 1,5 uur of 7 sessies van 2,5 uur voor de kinderen en een aantal infomomenten voor ouders in groep en individueel.

Tijdens de training worden volgende thema's behandeld: Kennismaking - Elkaar aankijken - Om de beurt praten - Ik stel een vraag - Het antwoord is nee - Ik wil iets anders spelen dan jij - Spelregels zijn spelregels- Ik zeg nee - Sorry, dat ging per ongeluk - Daar baal ik van - Mag ik meedoen? - Ik mag niet meedoen - Ik word gepest - Afsluitingsbijeenkomst

Inschrijvingen

Er zijn momenteel nog geen nieuwe data bekend voor de volgende trainingsreeksen. Je kan steeds vrijblijvend informeren bij interesse. Wij houden je dan op de hoogte wanneer de volgende reeks zal starten en je krijgt dan voorrang om je kind in te schrijven. 

Praktisch

Elke sessie kost €60. Aangezien het belangrijk is om in een vaste groep te werken, wordt er gevraagd dat uw kind aan minimum 5 van de 7 sessies deelneemt. In de prijs is inbegrepen: infomomenten voor ouders, knutselmateriaal, koek, fruit, drankjes en een warme maaltijd.

Indien je denkt dat je kind baat kan hebben bij een sociale vaardigheidstraining, maar je graag eerst meer informatie krijgt, kan je ons steeds vrijblijvend  contacteren of een afspraak maken.

  • Voor kinderen tussen 6 en 11 jaar
  • Kleine groepjes van 3 tot 6 kinderen
  • Er zijn 14 sessies van 1,5 uur of 7 sessies van 2,5 uur die wekelijks plaatsvinden in een vaste groep
  • Voorgaand aan de training is er een infomoment voor ouders
  • Er is een tussentijds infomoment voor ouders
  • Na de volledige training is er een individueel infomoment voor ouders