Miraeusstraat 29, 2018 Antwerpen info@ekata.be

AD(H)D bij jongeren en volwassenen

Wat is AD(H)D?

Aandachtstekortstoornis (met hyperactiviteit) of in het kort AD(H)D is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door onoplettendheid en/of impulsiviteit en hyperactiviteit.

AD(H)D komt niet bij elke persoon op dezelfde manier tot uiting. We spreken over:

 • een gecombineerd beeld wanneer zowel onoplettend als hyperactiviteit/imulsiviteit aanwezig is
 • een overwegend onoplettend beeld wanneer onoplettendheid op de voorgrond staat
 • een overwegend hyperactief-impulsief beeld wanneer hyperactiviteit en impulsiviteit meer op de voorgrond staan

Bij volwassenen zijn de symptomen van ADHD subtieler aanwezig dan bij kinderen waardoor deze diagnose vaker over het hoofd wordt gezien.

Welke problemen kunnen er aanwezig zijn?

 • Slordigheid
 • Snel afgeleid zijn
 • Afwezig zijn
 • Uitstelgedrag
 • Aan veel taken beginnen, maar niets afmaken
 • Problemen met tijdsinschatting
 • Vergeetachtigheid
 • Spullen vaak kwijtspelen
 • Zich rusteloos voelen
 • Moeilijk (lang) kunnen stilzitten
 • Problemen in sociale contacten
 • Ongeduldig zijn
 • Impulsieve beslissingen nemen
 • Studie niet afmaken of vaak van job veranderen
 • Relatieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Laag zelfbeeld
 • ...

Diagnostiek

Bij een vraag naar diagnostiek wordt er eerst een intakegesprek gepland. Wanneer er na het het intakegesprek wordt beslist dat een diagnostisch onderzoek waardevol kan zijn, legt de psycholoog uit welke onderzoeken er noodzakelijk zijn en wat de kostprijs hiervan is. Je hoeft niet meteen ter plekke een beslissing te nemen en mag ons altijd daarna nog opbellen wanneer je er rustig over hebt kunnen nadenken. In totaal neemt een traject ongeveer 6 tot 7 uur in beslag. Voor deze onderzoeken zijn er momenteel geen wachttijden.

De gesprekken gebeuren met de cliƫnt, maar ook ouders, vrienden en partner kunnen worden betrokken in het vragenlijstonderzoek om zoveel mogelijk informatie te vergaren. Het diagnostisch traject bestaat uit twee delen, namelijk: het neuropsychologisch onderzoek en het klinisch interview. Tijdens het neuropsychologisch onderzoek nemen we een reeks psychologische tests af die peilen naar verschillende aspecten van aandacht. Gedurende het klinisch interview gaan we specifiek kijken welke symtomen er aanwezig zijn en wat de impact hiervan is op jouw dagelijkse leven. Na het diagnostisch traject worden de resultaten en het advies besproken tijdens het adviesgesprek. Wanneer u ergens anders een onderzoek heeft afgerond en nog bijkomend advies of opvolging wenst, is het mogelijk om enkel een adviesgesprek in te plannen.