Steenbergstraat 8/1, 2000 Antwerpen info@ekata.be

Verloop

Aanmelding

Als je behoefte hebt aan begeleiding of hierover meer informatie wenst, kan je ons steeds vrijblijvend contacteren. Je kan dit doen door:

Hoeveel informatie je hierin geeft, ligt volledig bij jou. Sommige mensen vinden het een geruststelling om al veel informatie te geven, terwijl anderen dit net moeilijk vinden. Wel is het voor ons handig om te vermelden voor wie je begeleiding wenst (jezelf, koppel, gezin, kind) en welke momenten voor jou of jullie zouden passen. Op die manier is het makkelijker een afspraak vast te leggen. Als je een voorkeur hebt voor een bepaalde psycholoog, mag je dit ook steeds aangeven.

Het eerste gesprek of 'intakegesprek'

Als je een afspraak vast hebt gelegd voor een eerste gesprek, krijg je via mail een informatieblad opgestuurd. Hierop is informatie over EKATA te vinden en wordt er gevraagd om enkele algemene gegevens reeds in te vullen en mee te brengen naar het eerste gesprek. Op deze manier hoeven we daar niet te veel tijd aan te besteden. Je mag ons dit formulier ook gewoon via mail bezorgen of we kunnen het alsnog samen invullen als je dat liever hebt.

Het eerste gesprek vindt altijd plaats in een van onze praktijkruimtes en duurt ongeveer 45 minuten voor een individuele begeleiding en 80 minuten voor een koppelbegeleiding. Dit gesprek is vooral een kennismaking waarbij er besproken wordt wat de rede van aanmelding is. Daarnaast worden er praktische zaken besproken en is er ruimte voor vragen. Aan het einde van dit gesprek besluiten we samen hoe de verdere begeleiding eruit zal zien.

Verdere begeleiding

De verdere psychologische begeleiding wordt meestal door dezelfde psycholoog gedaan. Als je het gevoel hebt niet zo'n goede klik te hebben met je psycholoog, mag je dit altijd aangeven. We bekijken dan of je bij iemand anders terecht kan.

Hoe het verdere verloop eruit zal zien, is afhankelijk van de hulpvraag en je persoonlijke noden en wensen. Doorgaans vinden de gesprekken plaats in onze praktijkruimtes. Soms wordt er ook samen besloten dat een doorverwijzing aangewezen is. Je kan dan zelf op zoek gaan naar een andere psycholoog of we doen dit samen.

Afspraken die gemaakt worden voor een verdere begeleiding, moeten steeds minimum 48 uur op voorhand worden afgezegd. Op die manier kan er eventueel nog iemand anders op gesprek komen. Indien er minder dan 48 uur op voorhand geannuleerd wordt, zullen er kosten in rekening gebracht worden.