Miraeusstraat 29, 2018 Antwerpen info@ekata.be

AD(H)D bij kinderen

Wat is AD(H)D?

Aandachtstekortstoornis (met hyperactiviteit) of in het kort AD(H)D is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door onoplettendheid en/of impulsiviteit en hyperactiviteit.

AD(H)D komt niet bij elke persoon op dezelfde manier tot uiting. We spreken over:

 • een gecombineerd beeld wanneer zowel onoplettend als hyperactiviteit/imulsiviteit aanwezig is
 • een overwegend onoplettend beeld wanneer onoplettendheid op de voorgrond staat
 • een overwegend hyperactief-impulsief beeld wanneer hyperactiviteit en impulsiviteit meer op de voorgrond staan

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen bij ons terecht voor een onderzoek.

Welke problemen kunnen er aanwezig zijn?

 • Slordigheid
 • Snel afgeleid zijn
 • Afwezig zijn
 • Dromen
 • Vaak wisselen van activiteiten
 • Vergeetachtigheid
 • Spullen vaak kwijtspelen
 • Moeite met rustig (mee) spelen
 • Moeilijk (lang) kunnen stilzitten
 • Veel praten
 • Ongeduldig zijn
 • Slaapproblemen
 • Laag zelfbeeld
 • ...

Diagnostiek

Bij een vraag naar diagnostiek wordt er eerst een intakegesprek gepland. Voor het intakegesprek nodigen we enkel de ouders uit om een goed beeld te krijgen van de reden van de vraag naar diagnostiek. Beide ouders zijn welkom maar één ouder volstaat, mits de toestemming van de andere ouder. Wanneer er na het het intakegesprek wordt beslist dat een diagnostisch onderzoek waardevol kan zijn, legt de psycholoog uit welke onderzoeken er noodzakelijk zijn en wat de kostprijs hiervan is. Je hoeft niet meteen ter plekke een beslissing te nemen en mag ons altijd daarna nog opbellen wanneer je er rustig over hebt kunnen nadenken. In totaal neemt een traject ongeveer 6 uur in beslag. Voor deze onderzoeken zijn er momenteel geen wachttijden.

Het diagnostisch onderzoek gaat uitsluitend door met het kind, de ouders kunnen hierbij niet aanwezig zijn. Ouders, leerkrachten en andere naaste personen worden wel betrokken in het vragenlijstonderzoek om zoveel mogelijk informatie te vergaren. Het diagnostisch onderzoek wordt afgenomen in twee delen op twee verschillende dagen. Tijdens dit interactief onderzoek nemen we een reeks psychologische tests af die peilen naar verschillende aspecten van aandacht. Daarnaast gaan we door middel van verschillende oefeningen, spelletjes en gesprek na waar je kind moeilijkheden mee heeft. Na het diagnostisch traject nodigen we de ouders uit op het adviesgesprek waar de resultaten van het onderzoek worden besproken samen met een advies op maat van je kind.

Wanneer je ergens anders een onderzoek hebt afgerond en nog bijkomend advies of opvolging wenst, is het mogelijk om enkel een adviesgesprek in te plannen.